Quảng cáo

Cẩm Nang Đẹp Khỏe cho phép những nhà kinh doanh, buôn bán, marketing pr sản phẩm, dịch vụ của mình trên website Camnangdepkhoe.net thông qua những hình thức như sau:

  1. Tiếp thị liên kết từ các đối tác trung gian như Google Adsense, Accesstrade, Adflex, Shopee, Lazada, Tiki, Google, NativeAds,…
  2. Thuê top 1-2-3-4-5 những bài mang nội dung review sản phẩm dịch vụ.
  3. Thuê banner quảng cáo chứa liên kết, các liên kết textlink và backlink.

Thông tin bài viết